Pa law ddylet ti ddefnyddio wrth sychu dy ben ôl?

Dim un! Defnyddia bapur toiled!