Cysylltwch â Ni!

Gyrrwch eich sylwadau, cwestiynau, lluniau…

Wrth i ni dechrau daith Mellten, caren ni glywed wrthoch chi, beth hoffech chi ei weld yn y comic, pwy yw eich hoff gymeriadau, oes yna unrhywbeth sy'n hollol rwtsh...Gadewch i ni wybod!

gorila@mellten.com

Danfonwch e-byst at ein gorila. Falle bydd e'n chwalu'r cyfrifiadur, yn taflu'r ddesg ar draws y swyddfa ac yn rhedeg i ffwrdd o Geredigion ac yn ôl i'r jyngl - OND - bydd e'n darllen eich e-bost gynta.


Hefyd, dilynwch ni ar twitter am y newyddion diweddaraf @comicmellten


Neu, cysylltwch drwy'r post - Comic Mellten, y Lolfa, Tal-y-bont, Ceredigion, SY24 5HE. Croeso i chi ddanfon bananas.

Sut mae pysgod yn teithio i'r ysgol?

Ar yr octo-bws!