Amdano

Eisiau Gwybod Mwy am Mellten?

Comic newydd i blant Cymru - yn llawn o gymeriadadau gwreiddiol, storiau cyffrous, jôcs dwl, cystadlaeuthau, posau a mwy!

Beth yw Mellten?

Comic 24 dudalen llawn lliw, wedi ei olygu gan y cartwnydd Huw Aaron, ac yn cynwys cyfraniadau gan amryw o artistiaid, cartwnwyr ac awduron. Mae yna gyfuniad o storiau doniol, arswydus a chyffrous gyda rhai stribedi yn fyr ac eraill yn parhau o rifyn i rifyn.

Yn ogystal a'r storiau, mae yna bosau, jôcs, cystadlaethau, a chyngor ar sut i greu comics a chartwnau eich hun.

Bydd Mellten hefyd yn trefnu nifer o ddigwyddiadau byw, gan ddechrau yn Eisteddfod yr Urdd Sir Fflint, ac ymweliadau ysgolion.

Pryd fydd Mellten ar werth?

Lansiwyd Mellten ar y 30fed o Fai. Mae'r rhifyn nesaf ar gael ar y 1af o Fedi - ond bydd yr hwyl yn parhau yma ar y wefan, gyda cynnwys newydd yn cael ei ychwanegu yn wythnosol, felly brysiwch nôl!

Sut mae cael gafael ar gopi?

Ewch i'r dudalen Ymuno i danysgrifio i'r comic, neu i'r Siop i brynu hen rifynnau a phethau anhygoel arall!

Cyhoeddir Mellten gan y Lolfa.

Dymuna'r cyhoeddwyr gydnabod cymorth ariannol Cyngor Llyfrau Cymru.

Sut mae pysgod yn teithio i'r ysgol?

Ar yr octo-bws!